fbpx

Amb la idea d’aportar recursos  musicals i pianístics per enriquir el treball de mestres de música i musicoterapeutes, Xevi Compte ofereix classes individuals i compartides. En aquestes classes o tallers treballem:

  • Patrons rítmics per acompanyaments pianístics.
  • Independència de mans a nivell rítmic.
  • Harmonia aplicada i seqüències d’acords.
  • Immersió en l’emoció/color dels modes grecs.
  • La improvisació i el plaer de crear música aquí i ara.

 

La comprensió i integració dels modes grecs aporta un enriquiment fantàstic a l’hora de fer música, ja sigui en sessions musicoterapèutiques o en tallers musicals. Els modes grecs són diferents escales que es construeixen a partir de l’escala major. Començant amb cadascun dels set graus de l’escala major, ens trobem amb els diferents modes. I cadascun d’aquests set graus, suposarà una nova nota de repòs, a partir de la qual podem fer tot un desplegament melòdic i harmònic, sentint i recreant un color i una emoció característica de cada mode.

Incorporar aquests diferents colors i emocions que ens evoquen els modes grecs a la nostra pràctica pianística, ens ajuda a augmentar moltíssim la paleta de possibilitats musicals a l’hora d’improvisar i de fer sessions de musicoteràpia creativa.

Pin It on Pinterest

Share This