Necessitats Especials

LA TERAPIA

Partint  que la nostra actitud a les sessions és de màxima obertura i flexibilitat per adaptar-nos a las necessitats reals amb què arriben els usuaris cada dia, en les sessions de musicoteràpia oferim i facilitem un marc musical segur ric atractiu i de confiança per potenciar la comunicació, la participació i la interacció social; i facilitar la obertura de nous canals de comunicació.

El nostre enfoc simpatitza amb el de la musicoteràpia creativa de Nordiff-Robbins, ja que, sentim que en e ser humà existeix la capacitat innata de respondre als estímuls musicals independentment  de la condició que es tingui; per tant, si accedim a la musicalitat de l’usuari i la potenciem a través de l’experiència musical interactiva, estarem ampliant el seu potencial creatiu i la seva expansió  com a persona. A partir d’aquí, podrem afrontar les necesitats de cada nen, nena o jove, pel que a la connexió, comunicació i socialització respecta.

En les nostres sessions ens servim de diferents tècniques de musicoteràpia receptiva i de musicoteràpia activa. Pel què fa a la musicoteràpia receptiva ens focalitzem amb el massatge sonor amb bols tibetans; pel què fa a la musicoteràpia creativa facilitem improvisacions al piano i improvisacions grupals amb instruments de percussió per incitar a crear música en directe i a acomunicar-nos a través d’ella amb el seu llenguatge.

També oferim estimulació musical a partir de l’experiència amb diferents instruments i a partir de recitats o cançons en diferents modes grecs; i, finalment , també usem el cant, la percussió corporal i tècniques de veu i moviment per connectar la música amb el cos.

ELS BENEFICIS

Beneficis de les sessions de musicoteràpia creativa:

  • Potenciar la comunicació la interacció i la participació social.

  • Obrir nous canals de comunicació a través del llenguatge musical.

  • Augmentar el sentiment de pertinença a un grup, a la comunitat.

 

Beneficis de les sessions de musicoteràpia receptiva:

  • Obrir canals de comunicació  a través de la interacció amb el fenomen físic del so.
  • Proporcionar a la persona una experiència de relaxació profunda.
  • Desbloquejar tensions físiques.

Pin It on Pinterest

Share This
×