Gent Gran

LA TERAPIA

En les sessions de musicoteràpia amb la gent gran treballem amb la veu, els instruments i, sobretot, amb les cançons i músiques que formen part de la seva història musical, per tal de crear un espai de confort  i de seguretat que afavoreixi la comunicació, la participació, elevi la seva autoestima i promogui per tant la seva qualitat de vida.

La capacitat de processar la música és de les primeres funcions que adquirim i una de les últimes que perdem. Per això resulta tan oportú fer musicoteràpia amb la gent gran ja que la música pot arribar on no arriba el llenguatge verbal.

A més la música té un poder global i amb una senzilla dinàmica com seguir el tempo d’una cançó amb instruments podem treballar molts aspectes al mateix temps com la comunicació, la motricitat, el control del moviment, l’estructuració i la constància.

Si a més a més cantem, estem afavorint la consciència semàntica i fonològica, estem estimulant la memòria i fent associacions extra-musicals, estem evocant sentiments i emocions i millorant la respiració i el sistema cardiovascular entre d’altres aspectes. 

ELS BENEFICIS

a nivell emocional:

 • Afavorir la participació, la comunicació i la interacció grupal.
 • Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima.
 • Fomentar l’expressió de les emocions.

a nivell cognitiu:

 • Mantenir o millorar les habilitats verbals.
 • Estimular la memòria i la reminiscència. 
 • Mantenir l’atenció. 
 • Incentivar la creativitat.

a nivell físic:

 • Potenciar la movilitat del cos i millorar la coordinació del sistema neuromotriu. 
 • Reforçar l’estimulació sensorial.
 • Afavorir la relaxació.

ADREÇAT A:

 • Sociosanitaris
 • Llars d’avis
 • Residència d’anciants
 • Centres de dia
 • Etc.

Pin It on Pinterest

Share This
×